Красота и комфорт

За твоя начин на живот!

Безплатна доставка

За всички поръчки на стойност над 100 лв

Формуляри

До Тритон България ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Вискяр планина 15-17, ет. 2, офис 4,
е-mail: [email protected], тел. +359 2 491 83 00


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка
на следните стоки/услуги:
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ............................................................../ако е приложимо/
Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/
гр./с………………………………………….../адрес на клиента/


Е-mail и телефон за връзка:.............................


Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката по банков път / по
друг начин, със следните данни:
• IBAN: …………………………………………..........
• При банка: …………………………………………...
• Титуляр:…………………………………………........
• Друго: ...........................................................................
С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:
• Общите условия на дружеството;
• Политиката за сигурност на дружеството;


……………….……………………………. ..../Дата/
........................................................................../Подпис на клиента/
Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

До Тритон България ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Вискяр планина 15-17, ет. 2, офис 4,
е-mail: [email protected], тел. +359 2 491 83 00

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ
С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ............................................................../ако е приложимо/
Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/
Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/
Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/
гр./с………………………………………….../адрес на клиента/
Е-mail и телефон за връзка:.............................
Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:
Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/
Размер: ............................................................../ако е приложимо/

При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката
по банков път / по друг начин, със следните данни:
• IBAN: …………………………………………..........
• При банка: …………………………………………...
• Титуляр:…………………………………………........
• Друго: ...........................................................................

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:
• Общите условия на дружеството;
• Политиката за поверителност на дружеството;

……………….……………………………. ..../Дата/
........................................................................../Подпис на клиента/
Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия